REDDE Sp. z o.o.
ul. Batorego 48C
98-100 Łask

Telefon/Fax (43) 675 85 50
e-mail: redde@redde.com.pl

NIP 831-000-34-45

REGON 730043228

KRS 0000197203
Sąd Rejonowy Dla Łodzi - Śródmieście
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

BANK PEKAO S.A. I/O ŁASK
26 1240 3288 1111 0000 2808 9690

Rok założenia 1992